Έγκριση των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για το 2004 – Στις 03/06/2005 η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.30-03-2005)