Αλλαγές στη διάθρωση και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας (Ημ.29-10-2020)