Ανακοίνωση για την Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης (Ημ. 19-05-2008)