Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30/06/2020 (Ημ.07-07-2020)