Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30/09/2019 (Ημ.10-10-2019)