Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30/09/2020 (Ημ.12-10-2020)