Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 31/12/2019 (Ημ.13-01-2020)