Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 31/12/2020 (14-01-2021)