Διορισμός πρόθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ημ.21-01-2021)