Διορισμός πρόσθετων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Ημ.18-02-2021)