Εκλογή Πρόσθετης Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Ημ.15-07-2021)