Ελεγμένα Αποτελέσματα 2019 – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 16/09/2020 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα (Ημ.30-06-2020)