Ελεγμένα Αποτελέσματα 2020 – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 14/07/2021 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα (Ημ.20-05-2021)