Εξέταση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2019 (Ημ. 15-06-2020)