Επανεκλογή Δώρου Ορφανίδη ( Ο περί ΧΑΚ Νόμος. Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή Μέλους του ΔΣ, του Γενικού Δ/ντή, του Οικ. Δ/ντη, του Ελεγκτή ή του Προισταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)) Ημ. 29-06-2009