Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης για το 2016 (18-05-2016)