Ομιλία Προέδρου ΔΣ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ. 29-06-2009)