Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.15-07-2021)