Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.06-06-2005)