Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.17-09-2020)