Πραγματοποιήθηκε στις 26-06-09 η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.29-06-2009)