Στις 19-05-2008 η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης (Ημ. 16-05-2008)