Στις 29-03-2005 η εξέταση των Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (Ημ.17-03-2005)