Ταχυδρομήθηκαν οι Ετήσιες Εκθέσεις και η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ. 03-06-2009)