Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (24-05-2016)