Το ΔΣ ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2018 (Ημ.19-9-2018)