Το ΔΣ θα μελετήσει την Έκθεση για το Α’ Εξάμηνο 2005 στις 23-08-2005 (Ημ.01-08-2005)