Το Δ.Σ θα μελετήσει στις 12-11-2013 την Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης ( Ημ.16-10-2013 )