Άρθρο 18 – Ν.116(Ι)/2005) – Δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη/ συναλλαγών μετοχών που κατέχουν πέραν του 5% στον εκδότη (Ημ. 3-11-2015)Announcements Archive