(Άρθρο 18 – Ν.116(Ι)/2005) – Δημοσιοποίηση συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον εκδότη/ συναλλαγών μετόχων που κατέχουν πέραν του 5% στον εκδότη (Ημ. 31-5-2013)Announcements Archive