Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 29/12/2023 (Ημ.12-01-2024)