Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30/06/2022 (Ημ.13-07-2022)