Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 30/06/2023 (Ημ.13-07-2023)