Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 30/09/2021 (Ημ.12-10-2021)