Διασπορά μετοχικού κεφαλαίου 30/09/2023 (Ημ.12-10-2023)