Διασπορά Μετοχικού Κεφαλαίου 30/12/2022 (Ημ.12-04-2023)