Έγκριση Διορισμού Αναπληρωτή διοικητικού συμβούλου (Ημ. 28-03-2018)