ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2011 – ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑ 2,94% ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ – Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 29-06-12 (Ημ.26-04-2012)Announcements Archive