Ελεγμένα Αποτελέσματα 2021 – Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 22/06/2022 – Δικαιώματα Μελών και Σχετικά έγγραφα (Ημ. 28-04-2022)