Εξέταση Ελεγμένων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 2022 (Ημ.12-04-2023)