Η Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 28/06/2023 (Ημ.27-04-2023)