Ο περί ΧΑΚ Νόμος. Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή Μέλους του ΔΣ, του Γενικού Δ/ντή, του Ελεγκτή ή άλλου Οργάνου Διοιήκησης Εκδότη βάση του Άρθρου 60(1) (Ημ. 06-06-2006)Announcements Archive