Περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου της Ευρωπαικής Ένωσης και άλλες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας ως απάντηση στην κρίση στην Ουκρανία / Πόλεμος – Οικονομικές επιπτώσεις / κίνδυνοι και αβεβαιότητες (Ημ.24-03-2022)