Πραγματοποιήθηκε Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ. 29-06-2023)