Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.21-06-2018)