Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση-Τα αποτελέσματα του 2006 αναμένεται να παρουσιάσουν συγκριτικά σημαντική κερδοφορία (Ημ.03-07-2006)Announcements Archive