Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.27-06-2024)