Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.23-06-2022)