Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ. 20-06-2019)