Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.02-06-2023)