Ταχυδρομήθηκε η Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση (Ημ.31-05-2024)